Man buvo duotas antras šansas

Autorius: testimony

Supratau, kad iš tiesų esu alkoholikas, kurio šeimai ir jam pačiam buvo duotas antras šansas turiu stengtis juo pasinaudoti

Neseniai pas savo dukrą atsitiktinai radau žurnalą Mylėkite viens kitą. Perskaičiau keletą straipsnių ir buvau apstulbintas Dievo didybės. Liudijimai patvirtino beribę meilę, palietusią šių žmonių gyvenimus, tačiau, liovęsis apie tai galvoti, suvokiau, kad ir aš esu patyręs šią meilę. Štai kodėl galėjau puikiai suprasti, ką patyrė šie žmonės.

Man penkiasdešimt metų. Turiu nuostabią žmoną ir dvi beveik paaugles dukteris. Trisdešimt metų aš buvau kaip apsėstas – įklimpęs į alkoholizmą. Gyvenau sau ir buvau atitrūkęs nuo kasdienybės. Mano diena būdavo tokia: ryte atsikeliu, užsidirbu keletą dolerių, pasigeriu iki sąmonės netekimo ir einu miegoti. Kitą dieną vėl tas pats. Šėtonas buvo taip stipriai mane suspaudęs, kad neturėjau kada nė atsikvėpti. Ar norėjau liautis? Aišku, norėjau, bet nežinojau kaip. Kiekvieną dieną smukdavau vis žemiau ir žemiau, žinojau, kokią kančią sukeliu savo artimiesiems. Daug melsdavausi: prašydavau Dievo duoti man blaivumo malonę. Būdavo, kad nustodavau gerti, bet neilgam.

Galiausiai mano žmona, vedama ypatingos Dievo malonės, užregistravo mane gydyti. Į susirinkimus eidavau labai nenoromis, bet tiesiog neturėjau pasirinkimo (taip nusprendė teismas). Kad susigrąžinčiau žmoną, namuose sukėliau daug triukšmo. Tačiau po mėnesio supratau, kad aš iš tiesų (o, taip!) esu alkoholikas! Aš tikrai buvau alkoholikas, kurio šeimai ir jam pačiam buvo duotas antras šansas. Dar daugiau – turiu stengtis juo pasinaudoti. Man tai buvo nepaprastai sunku, tačiau artimųjų (žmonos, dukterų ir seserų) ir kasdienės maldos dėka, reguliariai eidamas išpažinties ir priimdamas šv. Komuniją, įveikiau savo priklausomybę. Jau trejus metus nevartojau nė lašo alkoholio.

Dabar matau, kokią didelę žalą alkoholizmas padarė mano gyvenimui. Stengiuosi atsigriebti už tuščiai iššvaistytą laiką. Šeima tebėra mano tvirtas užnugaris. Aš jau visai kitoks žmogus – laisvas, nepavergtas alkoholio. Žmona ir dukros visą laiką meldėsi už mano blaivumą. Dievas tikrai išklausė ir jų, ir mano maldas. Iki gyvenimo pabaigos būsime Jam dėkingi. 

Ar kada nors vėl gersiu? Nežinau. Šėtonas niekada nenustoja veikęs, bet džiaugiuosi dėl kiekvienos dienos, kai išlieku blaivus. Niekada nenustosiu melsti Dievo šios malonės.

Galbūt šį liudijimą skaito kas nors negalintis išsivaduoti iš šėtono ar neturintis jėgų melsti artimiesiems Dievo malonės. Kreipiuosi į jus: nepraraskite vilties! Viską patikėkite Dievui ir anksčiau ar vėliau Jis atsakys į jūsų maldas. Į mūsiškes jis atsakė po trisdešimties metų.

 

Zdzislavas 

kitas atgal

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86