Kristus prisikėlė

Kristus prisikėlė
 • Jis rado didžiausią lobį
 • Prancūzas gydytojas Morisas Kejė (Maurice Caillet), netikintis, racionalus materialistas, ateistas, 1984 m. apsilankęs Lurde, atsivertė. 15-ka metų jis buvo Masonų ložės narys, Didysis magistras, dvejus metus jai pirmininkavo. Tai, kas įvyko Lurde, žmogui padaryti neįmanoma: Eucharistijoje Morisas patyrė didžiausią stebuklą – susitiko su prisikėlusiu Viešpačiu Jėzumi Kristumi.

 • Eucharistinis stebuklas Sokulkoje
 • 2008 metų spalio mėnesį Lenkijos miestelyje Sokulkoje, Šv. Antano Paduviečio parapijos bažnyčioje, nutiko neįtikėtinas dalykas. Konsekruota ostija virto žmogaus širdies raumens audinio gabalėliu – gyvo, kenčiančio, agonijos apimto žmogaus.

 • Stebuklingasis paveikslas iš Meksikos
 • Meksikos Gvadelupės Dievo Motinos paveikslo atsiradimo ir jo egzistavimo neįmanoma žmogiškai paaiškinti. Šiandien, po daugelį metų atliekamų mokslinių tyrimų, visi neturintys išankstinio nusistatymo gali įsitikinti, kad šis atvaizdas sukurtas Dievo.

 • Musulmonai atsiverčia į krikščionybę
 • Tai vyksta musulmonų šalyse: išsižadėjus islamo ten gresia mirtis –  jei ne pagal valstybės įstatymus, tai dėl šariato teisės (įstatymo, suformuluoto pagal Koraną, kurio laikytis privalo kiekvienas musulmonas).

 • „Jau nebūk netikintis – būk tikintis“ (Jn 20, 17)
 • Žmogus, sąmoningai atmetęs Kristaus prisikėlimo tiesą ir gyvenantis, tarsi Dievo nebūtų, praranda galimybę, kad jo siela bus išganyta. Tai didžiausia žmogaus tragedija.

 • Prisikėlęs Viešpats gydo mus Eucharistijoje
 • Akimirka, kai priimame Šventąją Komuniją, yra itin svarbi, nes prisikėlęs Jėzus tuomet labiausiai nori mus išgydyti. Deja, dažnai prislėgti rutinos Eucharistiją priimame be gyvo tikėjimo prisikėlusio Viešpaties buvimu.

 • Tylus prisikėlimo liudininkas
 • Iš tikrųjų niekas nepaliudijo Kristaus prisikėlimo. Prieš Jo kūną padedant į kapą, jis buvo suvyniotas į lininį audeklą – apie trylikos su puse pėdos ilgio ir keturių su ketvirčiu pėdos pločio. Ši laidojimo drobulė buvo ir apdangalas, paklodė arba vystyklas (sodara). Kūnas buvo paguldytas išilgai palei jo vieną pusę, kadangi kita pusė apdengė priekinę kūno dalį nuo veido iki pėdų.

 • Manopelo skarelė svarbiausia relikvija
 • Didelės skiriamosios gebos fotografijos ir tyrimai ultravioletiniais spinduliais, kuriuos atliko Bario universiteto profesorius Donatas Vitorė (Donato Vitore), patvirtino, kad skarelėje impregnuotas Šventojo Veido atvaizdas nėra nei aliejiniais ar vandeniniais dažais pieštas piešinys, nei išorinis atspaudas. Tai tikrai nuostabą mokslininkams keliantis slėpinys, kuris liudija esantis Dievo rankų darbas.

 • Jis parodė mums savo meilę iki galo (Jn 13, 1)
 • Jėzus, be savo sužaloto kūno atvaizdo, likusio Drobulėje, į kurią buvo įvyniotas Jį nuėmus nuo kryžiaus ir paguldžius į kapą, paliko mums šokiruojantį kančios ir mirties įvaizdį. Kadangi ant Drobulės nerasta jokių gedimo pėdsakų, teismo ekspertai daro išvadą, kad kūnas buvo paliktas laidotuvių drobėje maždaug trisdešimt šešias valandas.

 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86