„Jau nebūk netikintis – būk tikintis“ (Jn 20, 17)

Autorius: ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Žmogus, sąmoningai atmetęs Kristaus prisikėlimo tiesą ir gyvenantis, tarsi Dievo nebūtų, praranda galimybę, kad jo siela bus išganyta. Tai didžiausia žmogaus tragedija.

 

Po prisikėlimo paskutinį kartą apsireiškęs apaštalams, Viešpats Jėzus išsiuntė juos skelbti Evangeliją visiems žmonėms ir pridūrė: Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas (Mk 16, 16). Pati didžiausia žmogaus drama ir tragedija – netikėjimas Kristaus prisikėlimu, nes sąmoningai ir savanoriškai atmetus šią tiesą ir bedieviškai gyvenant prarandama galimybė turėti amžinąjį gyvenimą.

Yra daug kiekvienos kartos žmonių, kurie, kaip ir apaštalas Tomas, abejoja, netiki, kelia sąlygas: Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – neįtikėsiu (Jn 20, 25). Prisikėlęs Viešpats apsireiškė abejojančiam Tomui ir tarė: Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis (Jn 20, 27).

Tiems, kurie šiandien netiki, ieško ar abejoja, prisikėlęs Jėzus siunčia aiškius, suprantamus ženklus, kviesdamas atsiversti. Tarp šių ženklų – du prisikėlimo daiktiniai įrodymai: laidojimo drobulė su nukankinto Jėzaus kūno atspaudu ir plono audeklo skarelė iš Manopelo su prisikėlusio Kristaus atspaudu. Turino drobulėje ryškus ilgai kankinto kūno vaizdas, įspaustas ant lino (4,36 m ilgio ir 1,10 m pločio), į kurį nuėmus nuo kryžiaus buvo įsuptas ir kape paguldytas Jėzaus kūnas. Atvaizdas drobulėje yra tarsi fotografijos negatyvas, tik kraujo krešuliai matomi kaip pozityvas. Kaip susiformavo toks vaizdas, šiuolaikinis mokslas negali nei paaiškinti, nei atkurti. Atvaizdas tobulas iki smulkiausių anatominių detalių ir visiškai atitinka evangelinį Jėzaus kankinimų ir mirties aprašymą. Tikslūs ir išsamūs moksliniai tyrimai patvirtina, kad Šventojo Veido atvaizdas iš Manopelo tikrai nėra žmogaus rankų darbo. Palikęs mums iškankinto kūno ir veido atspaudą prisikėlimo metu Manopelo skarelėje, Jėzus sako kiekvienam šiuolaikiniam netikinčiam Tomui: Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis (Jn 20, 27).

Jau daugiau kaip šimtmetį įvairių sričių mokslininkai tyrinėja ypatingą relikviją – Turino drobulę. Susidomėjimas ja mokslo pasaulyje toks didelis, kad net atsirado naujas mokslas, vadinamas sindonologija. Mokslininkus, kurie tyrinėja Turino drobulę, jungia STURP (The Shroud of Turin Research Project – Turino drobulės tyrimų projektas). Ilgalaikiai moksliniai tyrimai patvirtina, kad tokio nukryžiuoto žmogaus kūno atvaizdo kaip šioje drobulėje negalėjo ir vis dar negali sukurti kad ir genialiausias žmogus, net pasitelkęs visus šiuolaikinio mokslo pasiekimus. Pastarojo meto naujausi tyrimai patvirtino ir Dievo atvaizdo Manopelo skarelėje autentiškumą. Žmogaus atvaizdas Turino drobulėje ir prisikėlusio Kristaus atvaizdas skarelėje – ne žmogaus rankų darbo (gr. acheiropoietos), kaip ir Gvadalupės Dievo Motinos atvaizdas. Popiežius Jonas Paulius II, remdamasis mokslininkų argumentais, nedvejodamas pripažino, kad Turino drobulė –
laidojimo audeklas, į kurį buvo suvyniotas žiauriai sumušto Jėzaus kūnas. Pamoksle prie Turino katedros jis sakė: „Šventoji drobulė yra pats svarbiausias Velykų įrodymas: ištvermė, kankinystė, mirtis ir prisikėlimas. Nebylus, bet drauge stebėtinai iškalbingas įrodymas!" (1980 m. balandžio 13 d.). O šventasis tėvas Pijus pabrėžė: „Šventasis Dievo atvaizdas iš Manopelo – tai didžiausias stebuklas, kurį mes turime."

Ankstesnis   |   kitas atgal

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86