Jis rado didžiausią lobį

Autorius: ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Prancūzas gydytojas Morisas Kejė (Maurice Caillet), netikintis, racionalus materialistas, ateistas, 1984 m. apsilankęs Lurde, atsivertė. 15-ka metų jis buvo Masonų ložės narys, Didysis magistras, dvejus metus jai pirmininkavo. Tai, kas įvyko Lurde, žmogui padaryti neįmanoma: Eucharistijoje Morisas patyrė didžiausią stebuklą – susitiko su prisikėlusiu Viešpačiu Jėzumi Kristumi.

Morisas Kejė gimė 1933 m. Tėvai buvo ateistai, todėl jo nepakrikštijo, vaikams išugdė antipatiją Katalikų Bažnyčiai ir pyktį jos atžvilgiu. Iš pradžių Morisas lankė Medicinos mokyklą Bretanėje, baigė studijas Paryžiuje, tvirtai tikėjo mokslu kaip galinčiu išspręsti visas problemas, susijusias su žmogaus gyvenimu, kančia ir mirtimi. Jis taip pat pripažino darvinizmo evoliucijos teoriją, natūralią atranką ir žmogaus kilmę iš beždžionės.
1956 m. M. Kejė vedė vaikystės draugę. Jos motina primygtinai reikalavo Katalikų Bažnyčios apeigų. Beje, Morisas dirbo garsioje privačioje klinikoje kaip profesionalus chirurgas urologas ir ginekologas. Savo pacientėms jis pasiūlydavo kontraceptinių medikamentų, Prancūzijoje jų dar nelegalizavus, atlikdavo vyrų ir moterų sterilizaciją. 1968 m. Moriso žmona pareikalavo skyrybų. Vėliau jis vedė ir įteisino civilinę santuoką su išsiskyrusia Klaudija, dirbusia klinikoje valytoja ir slauge.

Didžiųjų Rytų (Grand Orient) ložėje

1968 m. gegužės mėn. draugas Morisui pasiūlė suvienyti laisvuosius masonus, kurie jam atstojo dvasinę šeimą, vadovavosi didingomis tolerancijos, solidarumo, laisvės, brolystės ir lygybės idėjomis. Pirmajame šios slaptosios organizacijos susitikime M. Kejė labai šiltai sutiko Prancūzijos Didžiųjų Rytų (pranc. Grand Orient de France) organizacijos Didysis magistras ir pasiūlė suburti elitinę ložę Rene.
Morisas, norėdamas įsijungti į Masonų ložę, turėjo pats parodyti iniciatyvą. Priėmimo į masonus ritualas pasižymi paslaptingais ženklais ir apeigomis. Kandidatas privalėjo pereiti keturis išbandymus ir prisiekti, kad niekam neatskleis ložės paslapčių. M. Kejė žinojo, kad turi būti pasiruošęs greičiau išplėšti savo širdį iš krūtinės, nei atskleisti masonų paslaptis.

Tai tikrai verta paskaityti!

kitas atgal

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86