Nobelio premijos laureatas teigia: nemirtinga siela egzistuoja!

Autorius: ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Neurofiziologas Džonas Kerju Eklesas (John Carew Eccles, 1903–1997), Nobelio premijos medicinos ir psichologijos srities laureatas, vienas didžiausių autoritetų tyrinėjant žmogaus smegenis, teigia, kad kiekvienas žmogus turi nemirtingą sielą.

Dž. Eklesas daugybės mokslinių tyrimų metu nustatė, kad materija negali generuoti psichinių reiškinių, o fizinė energija negali pereiti į psichinę. Tik dvasinis pagrindas gali būti žmoguje pastebimų psichikos reiškinių šaltinis. Dž. Eklesas teigia, kad moksliškai nėra galimybės įrodyti materialistų hipotezės, kad žmogaus sąmonė – materijos veikimo produktas. Mokslininkui tapo aišku, kad žmogaus protas ir asmenybė egzistuoja kaip nepriklausoma dvasia ir sudaro nemirtingąją sielą. Šis iškilus mokslininkas pabrėžia, jog šiuolaikinis mokslas reikalauja, kad garbintume gyvenimo stebuklą ir žmogaus proto tobulumą. Žmogaus asmenybės Aš pasižymi ne tik gebėjimu logiškai mąstyti, bet visų pirma kūrybiniais sugebėjimais ir vaizduote. Dž. Eklesas rašo, kad šiuolaikinis mokslas galutinai įrodė du žmogaus asmenybei būdingus dalykus: kūno pavidalo unikalumą ir dvasinės, nemirtingos sielos egzistavimą.

  

Tai tikrai verta paskaityti!

 

Ankstesnis atgal

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86