Stop pornografijai!

Autorius: s. Maria Kwiek

Dėl ilgalaikio įsitraukimo į pornografiją Tedas Bandis (Ted Bundy) išžagino ir žiauriai nužudė daugybę jaunų moterų.

 

Dieną prieš jo egzekuciją, 1989 m. sausio 24 d., psichologas Džeimsas Dobsonas (James Dobson) iš jo ėmė išskirtinį interviu, kurio metu Tedas apsvarstė savo šlykštaus elgesio priežastis ir įspėjo visuomenę dėl žalingų pornografijos padarinių.

Seksualumas yra dovana, kurią Dievas suteikė kiekvienam žmogui. Tai dovana, kuri apima kiekvieną žmonijos lygmenį ir pabrėžia mūsų, pagal Dievo paveikslą sukurtų asmenų, vertę ir orumą. Seksualumas įgalina mus kurti tarpasmeninius santykius, išreikšti gebėjimą mylėti ir perduoti gyvybės dovaną. Kiekvienas už tai turi jausti atsakomybę. Apdovanoti daugeliu Dievo duotų talentų, esame kviečiami subręsti kaip asmenys ir kovoti dėl aukščiausio savo žmogiškumo laipsnio, t. y. šventumo. Mūsų vidinis augimas priklauso, be kitų dalykų, nuo to, į ką nukreipiame savo akis, protą ir širdį. Asmuo, maitinantis savo akis naudingais dalykais, prisipildo Dievo šviesos ir tampa šviesa kitiems. Dievas mums primena, kad Jam patinka gyvenantys Dvasia. Kūno geismai veda į mirtį – skatina atmesti Dievo įstatymą ir moralines normas, Kūrėjo įrašytas mūsų širdyse. Geidulingumas, „akių geismas" kelia realų dvasinį pavojų (plg. 1 Jn 2, 16). Atsidavus kūno ir akių geismams, sutrinka mūsų žemiškasis gyvenimas ir sunaikinamas polinkis į amžinąjį gyvenimą.

Sukrečiančiu pavergiančios pornografijos poveikio pavyzdžiu laikomas Amerikos serijinio žudiko Tedo Bandžio gyvenimas. Dėl pornografijos įtakos jis išžagino ir žiauriai nužudė daugybę moterų. Išvakarėse prieš savo egzekuciją keturiasdešimt dvejų metų žudikas, pasikeitęs ir atsivertęs, davė psichologui Džeimsui Dobsonui interviu, kurio metu apmąsto, atgailauja dėl baisaus elgesio ir jo priežasčių bei įspėja visuomenę dėl žalingų pornografijos pasekmių. Jis ragina visuomenę gintis nuo šios kenksmingos medžiagos, kuri gali jos naudotoją paskatinti taip pat elgtis.

Tedo Bandžio interviu su psichologu Džeimsu Dobsonu

– (...) Prisiminkite. Ar augote sveikuose namuose?

– Taip!

– Ar nebuvote fiziškai, seksualiai ar emociškai išnaudojamas?

 

– Ne, ir tai yra tragedijos dalis. Augau nuostabiuose namuose su dviem pasišventusiais ir mylinčiais tėvais, vienas iš penkių brolių ir seserų. Reguliariai eidavome į bažnyčią. Mano tėvai negėrė, nerūkė ir nelošė. Namuose nebuvo fizinio smurto ar muštynių. Aš nesakau, kad tai buvo tobuli, bet tai buvo puikūs, solidūs, krikščioniški namai. Tikiuosi, kad niekas nebandys apkaltinti mano šeimą prisidėjus [prie mano iškreiptų veiksmų]. Kai buvau jaunas, dvylikos metų berniukas, ne namuose, bet vietinėje bakalėjos parduotuvėje ir narkotikų sandėlyje susidūriau su erotine pornografija. Berniukai tyrinėja savo apylinkių aplinkkelius ir kelius, kuriais rečiau važinėjama, o mūsų apylinkėse žmonės išmesdavo [pornografines] atliekas. Retkarčiais susidurdavome su „kietesnio" pobūdžio knygomis –
dažniau vaizdingesnėmis.

– Sukeliančiomis seksualinį smurtą?

– Taip, tai ir noriu pabrėžti. Kenksmingiausia pornografija, – ir aš kalbu iš asmeninės patirties, – tai skatinanti smurtauti ir užsiimti seksu. Susijungusios šios dvi galios skatina elgesį, kurį baisu įsivaizduoti.

– Kas tuo metu Vyko Jūsų mąstyme?

– Tęsiant pokalbį svarbu, kad žmonės [žinotų], jog aš prisiimu visą atsakomybę už viską, ką padariau. Bet esmė yra ne ta. Šios rūšies literatūros leidiniai prisidėjo ir padėjo suformuoti smurtinį elgesį. [Pornografija] veikia mąstymo procesą, o tam tikru laiku ji paskatina tokias fantazijas įgyvendinti.

 

– Leiskite man pabandyti geriau Jus suprasti. Ar Jums klaidžiojant po savo paties pornografines fantazijas atsirado potraukis žengti fizinio veiksmo link?

– Taip. Kai tik į tai įsitraukiate, ieškote vis stipresnės medžiagos. Jus nuolat traukia kažkas stipresnio ir suteikiančio didesnį susijaudinimą, kol pasiekiate ribą, kai imate galvoti, kad galbūt iš tikrųjų darote tai, apie ką skaitote ir į ką žiūrite.

– Ar Jūs nežinojote, kad ir anksčiau galėjote tai daryti?

– Nėra jokio būdo išreikšti žiaurų potraukį. Kai tik jis buvo patenkinamas arba nurimdavo ir tas energijos plūpsnis pasitraukdavo, aš vėl tapdavau pačiu savimi. Iš esmės buvau normalus žmogus. Nebuvau kažkoks vaikinas, besibastantis baruose, ar valkata. Nebuvau iškrypėlis. Turėjau gerų draugų. Gyvenau normalų gyvenimą, išskyrus šį naikinantį [elementą], kurį laikiau uždaręs giliai savyje. Visi, kuriems žiniasklaidos rodomas smurtas, ypač pornografinis, taip pat padarė įtaką, nesame kažkokie išsigimę monstrai. Mes esame jūsų sūnūs ir vyrai. Užaugome normaliose šeimose. Šiandien pornografija gali paveikti ir atimti vaiką iš bet kurių namų. Ji išplėšė mane iš namų trisdešimties metų. Tokie atidūs tėvai kaip mano, taip stropiai saugoję savo vaikus, ir tokie geri, krikščioniški namai kaip mūsų, neapsaugojo nuo šios visuomenėje laisvai reiškiamos ir toleruojamos įtakos.

– Prašėte manęs atvykti, kadangi norėjote kažką pasakyti. Jūs patyrėte, kad atvira pornografija ir durys į tai – erotinė pornografija – daro neapsakomą žalą žmonėms, o moterys prievartaujamos ir nužudomos, – kaip buvo [ir] toms, kurias nužudėte.

– Aš ilgą laiką gyvenau kalėjime, sutikau daug vyrų, kurie motyvuotai smurtavo. Visi be išimties buvo visiškai įklimpę į pornografiją – turėjo stiprią priklausomybę. Nėra abejonės, kad be to gyvenimas būtų buvęs geresnis.

– Ar Jūs nusipelnėte bausmės, kurią valstybė Jums paskyrė?

– Aš nenoriu mirti. Žinoma, nusipelniau ypatingos visuomenės bausmės. Suprantu, kad visuomenė turi teisę būti apsaugota nuo manęs ir kitų, panašių į mane. Tikiuosi, kad mūsų [pokalbis] atskleis, jog visuomenė turi teisę būti apsaugota nuo pačios savęs. Kaip [ir] kalbėjome, yra jėgų, ypač smurtinė pornografija, visoje šalyje, kur, viena vertus, gerus ketinimus turintys žmonės pasmerks Tedo Bandžio elgesį, eidami pro žurnalų lentynas, pilnas visokiausių dalykų, smukdančių vaikus taip pat kaip Tedą Bandį. Pasaulyje nėra tokio būdo, [net] mane nužudant, grąžinančio tuos gražius vaikus jų tėvams, išgydančio ir numalšinančio skausmą. Bet yra daug vaikų, kurie šiandien žaidžia gatvėse visoje šalyje, kurie rytoj ar kitą dieną bus negyvi, nes jauni žmonės skaito ir mato dalykus, pateikiamus šiandieninėje žiniasklaidoje.

(Parinkta ir spaudai parengta ištrauka iš „Lemtingas žalingas įprotis: paskutinis Tedo Bandžio interviu").

Šis sukrečiantis interviu yra baisus įspėjimas visiems įsitraukusiems į pornografiją. Ji daro naikinantį poveikį žmogaus protui, skatina degradacinį, iškrypusį elgesį ir seksualinius iškrypimus. Piktnaudžiavimo seksualumo dovana per pornografiją pasekmė – žalingas seksualinis polinkis ir mirtis – dvasinė ir fizinė.

Apsvarstant pornografijos poveikį galima labiau sutvirtinti savo apsisprendimą išlikti tyriems, apginti tuos, kurie yra linkę įsitraukti į pornografiją ir išlaisvinti jau turinčius šį žalingą įprotį.

Pornografiniai vaizdai žurnaluose, filmuose ir internete iškreipia požiūrį į seksualumą ir žmogaus kūną, kurie iš tiesų yra vertingos Dievo duotos dovanos. Kontaktas su pornografija nutraukia ryšį su Dievu. Tai žiaurus jausmų ir intymumo degradavimas, seksualinio tyrumo sunaikinimas ir mūsų, kaip žmonių, natūralaus vystymosi paralyžius.

Degradacija prasideda veikiant vadinamajai erotinei pornografijai, kuri sukelia vartotojui žalingas seksualines fantazijas. Po kurio laiko vartotojas tampa patenkinamas neilgam ir siekia stipresnės, vaizdingesnės medžiagos. Tuomet vartotojas ieško smurtinės pornografijos, kurioje pavaizduoti smurtinio sekso veiksmai. Visame vartotojo gyvenime vyrauja geismas ir seksualinis smurtas. Galiausiai jis užsimano tai išbandyti –
daryti tai, ką matė. Nuo šio noro – tik vienas žingsnis iki seksualinio priekabiavimo, nukrypimo, iškrypimo, išprievartavimo ir seksualinio nusikaltimo, kurį darė Tedas Bandis. Net jei Dievas apdovanojo mus laisva valia, negalime ja piktnaudžiauti, skriausti, sukelti skausmą ir kančią aplinkiniams.

Pornografija radikaliai pakeičia mintis ir troškimus, apnuodija vaizduotę, iškreipia elgesį ir skatina vystytis didžiulį seksualinį egoizmą. Žiaurumas ir seksualinė prievarta atsiranda, kai trūksta pagarbos moterims ir vaikams, kurie paprastai tampa vartojimo objektais. Anksčiau ar vėliau žmogus, linkęs į pornografiją, pradeda ieškoti aukų, į kurias jis galėtų nukreipti seksualinę agresiją. Taip atsitiko Tedui Bandžiui. Jis buvo priverstas nuslėpti savo seksualinius nusikaltimus, o to pasekkmė – beveik šimtas nužudytų aukų. Jis nuslopino savo moralinį jausmą, sąžinės balsą. Šv. Paulius labai taikliai pasakė: Jie visiškai išglebo ir pasidavė juslingumui, godžiai ieškodami visokių netyrų pasitenkinimų (Ef 4, 19). Tokios būsenos žmogus apmarina sąžinę, kuri Dievo numatymu saugo mus kaip moralinis kompasas. Žmogui degradavus, jai nebepavyksta atskirti gėrio nuo blogio, nebepavyksta įspėti mūsų apie blogį ir nukreipti į gėrį. Kaltės jausmas nuslopinamas jau pasąmonėje.

Pornografijos vartotojas tampa vis abejingesnis kitiems, praranda žmogiškąjį jautrumą ir sunaikina seksualinį jautrumą – net iki fizinės impotencijos. Jis negeba patirti malonumo natūraliuose santuokiniuose ryšiuose, įskaitant pačius intymiausius sutuoktinių ryšius.

Pornografijos vartotojus apsupa nešvankūs, visiškai atbukinantys vaizdai, ypač netinkami tam tikrais laikotarpiais, pavyzdžiui, per vedybinį bendravimą, ligoje, vienatvėje, visiškai išsekus ar išdavystėje, net pačioje mirties agonijoje.

Pornografija žlugdo ne tik individą, bet ir visą visuomenę. Išminties knygoje Dievas mus perspėja: Nesipirškite mirčiai savo gyvenimo paklydimu nei neužsitraukite žūties savo rankų darbais (Išm 1, 12).

Kuriantys ir platinantys pornografiją (per TV, vaizdo įrašų parduotuves, viešus skelbimus ir t. t.) užsitraukia didelę moralinę kaltę. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Papiktinimai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį jie ateina. Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną iš šitų mažutėlių. Taigi sergėkitės! (Lk 17, 1–3). Kaip Tedas Bandis pasakė prieš pat savo egzekuciją, niekas negali būti abejingas pornografijos atžvilgiu. Prieš ją aktyviai protestuojama, o mes privalome melstis už visų nusikaltėlių atsivertimą ir už jų aukas.

Jėzus turi galią išlaisvinti nuo žalingo polinkio į pornografiją. Jis gali suteikti naują gyvenimą ir veda į amžinąją laimę. Mums tereikia Jam atverti save pačius, tuomet išsilies Jo malonė ir pradėsime sveikti. Jėzus nori pakelti mus iš visų nuodėmių, pripildyti savojo tvirtumo ir perkeisti mūsų širdis. Jam padedant galime išsilaisvinti nuo šios nelaimės. Bet tai nelengva. Siekiant visiškai išgyti rekomenduojami šie žingsniai:

Patikėti save Jėzui ir išpažinti Jam savo nuodėmes Atgailos sakramento metu. Reikia patikėti visą savo gyvenimą Jėzui, kad Jis galėtų jį atkurti, keisti, sutvirtinti gėriui ir sugrąžinti laisvei. Įsikibk į ištiestą Viešpaties ranką kaip Petras, skęstantis audringuose vandenyse. Tikėk, kad Jėzus turi galią išgydyti, kad Jis daug stipresnis už bet kokią nuodėmę – net pačią baisiausią. Jėzus gali apvalyti, išgydyti ir sustiprinti tuos, kurie prisipažįsta Dievui esantys nešvarūs, priklausantys nuo Jo ir maldauja, kad Jis apvalytų. Jėzus suteikia konkrečią pagalbą Tyrųjų širdžių judėjime. Jis kviečia visus, kovojančius su žalingais įpročiais ir jų padariniais, įsijungti į šią bendruomenę.

Visiškai nutraukite ryšius su pornografija ir sistemingai išsivaduokite iš visko, kas su ja susiję. Būtina sąmoningai apsispręsti („Noriu būti laisvas nuo savo žalingo įpročio; aš daugiau nepasiduosiu"), taip pat negailestingai pašalinti visas galimybes nusidėti (Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą (Mt 5, 29)). Jeigu kurios nors kompiuterio, interneto sritys ir portalai verčia padaryti pornografijos nuodėmę, privalote nustoti jais naudotis. Jeigu jūsų žalingas polinkis yra toks stiprus, kad kiekvienąkart atsisėdę prie kompiuterio einate į minėtus portalus, turite apskritai atsisakyti naudoti kompiuterį iki tol, kol įvyks galutinis pokytis – kol būsite išgydytas. Taip pat turite sunaikinti visą turimą pornografinę medžiagą.

1. Gilinkite savo dvasinį gyvenimą:

a) Dažnai ir reguliariai atlikite
išpažintį.

Išpažinties sakramentas sustiprina dvasią, suteikia galimybę patirti Dievo gailestingumą ir padeda toliau gyti nuo galimų pornografijos padarinių. Dažnai priimamas Sutaikinimo sakramentas sutaiso moralinį kompasą ir leidžia sąžinei įsikišti anksčiau nei tuomet, kai jau bus per sunku pasipriešinti pagundai.

b) Dažnai maitinkitės Kristaus Kūnu Eucharistijoje, praleiskite šventų valandų prie Švenčiausiojo Sakramento ir reguliariai melskitės.

Tiktai Jėzus trokšta ir geba jus apvalyti ir sustiprinti, ypač patiriant atkaklias pagundas. Tai Jis atstato savo šventyklą, kuri yra kiekvienas žmogus.

c) Puoselėkite savo protą Šventojo Rašto žodžiais.

Protui ir vaizduotei, užvaldytiems pornografijos, reikia atsinaujinti: Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies sumanymus bei mintis (Žyd 4, 14). Biblijos skaitymas ir meditacijos apie Jėzaus Kristaus gyvenimą, Jo meilę ir gailestingumą sutelkia mintis apie Dievą, nukreipdami jas nuo pornografijos. Reguliariai skaitant Dievo žodį protas pripildomas Dievo vertybių, Dievo minčių. Jis apvalo ketinimus, sustiprina ir praturtina vidinį gyvenimą.

2. Susiraskite sveikos draugijos.

Išsilaisvinant nuo pornografijos gali būti labai naudinga pasirinkti gerą draugiją. Draugai, su kuriais nuosaikiai nagrinėjamos seksualinės problemos, sustiprins gėrį. Dora draugija ugdo teigiamą požiūrį į seksualumo dovaną ir padeda išreikšti dėkingumą Dievui už šią visam gyvenimui svarbią dovaną.

Raginame prisijungti prie Tyrųjų širdžių judėjimo bendruomenės ir, kai tik galite, dalyvauti jos organizuojamose dvasinėse rekolekcijose. Čia susitiksite daug žmonių, panašių į jus, norinčių gyventi tyrą gyvenimą, nepaisant daugelio sunkumų. Siekite tyros širdies, – tai labai svarbu ugdant savo talentus ir interesus. Sportuoti taip pat naudinga. Kartais žmonėms reikalinga speciali krikščionio psichologo pagalba ar savigalbos grupė, tokia kaip Anoniminių seksoholikų grupė.

Šie rekomenduojami žingsniai kiek-vienam įklimpusiam asmeniui suteikia vidinio išgijimo viltį. Jei tik asmuo pasveiks, Dievas gali pakviesti jį ar ją stiprinti kitus. Tai – didelė viltis. Neturime to užmiršti, nes Dievui reikia kiek-vieno, kad būtų Kristaus rankomis ir kojomis, Jo širdimi ir apaštalu. Ten, kur Jėzus negali kažko pasiekti, Jam reikalingi mes. Taigi, kiekvienas turime galimybę. Tegul nė vienas nelaiko savęs prarastu. Tegul nė vienas nepraranda vilties. Tačiau tai reiškia, kad sutinkate su ilgai trunkančiu gydymo procesu, reikalaujančiu daug kantrybės ir ištvermės.

Jeigu savo gyvenime buvote susijęs su pornografija, sužadinkite savo širdyje troškimą išgyti ir kiek galima dažniau melskitės šia malda į Šventąją Dvasią:

Šventoji Dvasia, mano gynėja, atnešu Tau savo širdies, kuri buvo veikiama pornografijos, skausmą. Gelbėk mane iš šių mirtinų spąstų. Nutrauk blogio gijas, kuriose dėl šios nuodėmės yra įsipainiojusi mano širdis. Žinau, kad esu niekas ir kad pats negaliu nieko padaryti. Ateinu pas Tave, Šventoji Dvasia, ir prašau, padėk atsikratyti šios priklausomybės. Prašau Tave, išgydyk mano vaizduotę ir atmintį. Išvalyk mano kūną ir perkeisk troškimus. Pripildyk mane savo dieviškos šviesos ir dieviško Žodžio. Panardink mane savo dieviškajame Gailestingume. Nuolat panardink mane į Nukryžiuotojo Jėzaus širdies žaizdas, kurios išpirko visas sielas. Žinau, jog Kristus susitinka su visomis sielomis jų gyvenimo kelionėje, kad joms padėtų ir vestų į dangų. Padėk man, Šventoji Dvasia, visada laikytis skaistaus meilės tako, kad nekenkčiau kitam žvilgsniu, mintimis, žodžiu ar veiksmu. Suteik man jėgų kovoti dėl skaisčių troškimų. Mokyk mane mylėti tikra meile. Amen.

Ankstesnis   |   kitas atgal

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86