Dievo gailestingumas

Kaip melstis Dievo gailestingumo vainikėlį?

 

 

Mieli skaitytojai! Jėzus nori, kad jūs užrašytumėte savo liudijimą apie malones ir išgijimus, kuriuos patyrėte, patikėdami save gailestingajam Dievui, ir nusiųstumėte jį žurnalui „Mylėkite viens kitą".

Dievo gailestingumo šventovė

Gailestingojo Jėzaus atvaizdas, esantis Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje perteikia ses. Faustinos Kovalskos regėjimus.

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86