Tyrųjų Širdžių Judėjimas

Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.

Evangelija pagal Matą 5,8Istorija TŠJ

Redakcija

1990 m. žurnale „Mylėkite viens kitą“ dažnai buvo kalbama apie amerikietišką organizaciją „Tikroji meilė laukia“ (True Love Waits), kuri amerikiečių jaunimą skatino išlikti skaistiems iki vedybų.

Įstojimo sąlygos

Kas gali įstoti į Tyrųjų širdžių judėjimą?

Atsidavimo maldos

Jeigu pripažįsti savo bejėgiškumą ir silpnumą, pasitikėk Jėzumi, atiduok į Jo rankas visą save, savo dvasią ir kūną kartu su savo lytimi- ir drąsiai bandyk iš naujo ugdyti save.

Liudijimai

Pradedu nuo nulio. Per daug ilgai užtrukau spręsdamas apie stojimą į Tyrųjų širdžių judėjimą, kad dar atidėliočiau.

TYRŲ ŠIRDŽIŲ JUDĖJIMAS SUTUOKTINIAMS (TŠJS)

Esame liudininkai to, kaip atkakliai šėtonas puola krikščioniškas šeimas, bandydamas jas išskirti ir sunaikinti jose meilę.

Per Marijos radiją apie naują judėjimą už tyrumą

Apie naują Lietuvoje Tyrų širdžių judėjimą ir jam skirtus renginius

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86