Atsidavimo maldos

2015-02-05

Jeigu pripažįsti savo bejėgiškumą ir silpnumą, pasitikėk Jėzumi, atiduok į Jo rankas visą save, savo dvasią ir kūną kartu su savo lytimi- ir drąsiai bandyk iš naujo ugdyti save.

 

Būk tikras (-a), kad Jėzus visada yra šalia tavęs ir tave remia. Laukia tavęs savo klinikoje, vienintelėje, kurioje mokoma tikrosios meilės- Tyrųjų širdžių judėjime. Į šią bendruomenę gali įstoti kiekvienas, kuris trokšta patirti meilės pilnatvę, kantriai kartu su Jėzumi žengti meilės brendimo keliu. Vienintelis reikalavimas- sąžiningai vykdyti pareigas, kurios išsakytos „Atsidavimo Jėzui” maldoje. Nueik pas Jėzų, kuris laukia tavęs klausykloje ir trokšta tau viską atleisti, priimk Jį Švenčiausiajame Sakramente ir, į jo rankas atiduodamas visą savo praeitį, dabartį ir ateitį, sukalbėk šią “Atsidavimo Maldą”.  

„Jėzau Kristau, ačiū Tau, kad pamilai mane tokia meile, kuri pakelia iš didžiausio nuopuolio ir gydo skaudžiausias žaizdas. Atiduodu Tau, Dieve, savo mintis, protą, valią, sielą ir kūną kartu su savo lytimi. Pasižadu niekada nepradėti seksualinio gyvenimo, kol priimsiu santuokos sakramentą. Ryžtingai pasižadu neskaityti, nepirkti ir nežiūrėti laidų ir filmų, kurie yra pornografiniai. (Merginos dar gali pridėti: "Pasižadu rengtis taip, kad neprovokuočiau vyrų nedoroms mintims ir troškimams"). Pasižadu kasdien susitikti su Tavimi savo maldoje, skaitant Šventąjį Raštą, dažnai priimant Šventąją Komuniją ir Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje. Taip pat nusprendžiu reguliariai eiti išpažinties, nepaisant savo nenoro ir baimių, ir kaip galima greičiau pakilti iš kiekvienos nuodėmės. Jėzau Kristau, mokyk mane nuolat dirbti su savimi, sugebėjimo kontroliuoti savo seksualinius poreikius ir emocijas. Prašau Tavęs drąsos, kad sugebėčiau atsispirti ir niekada nebandyčiau narkotikų ir vengčiau visko, kas sukelia priklausomybę, o ypač alkoholio ir nikotino. Mokyk mane gyventi taip, kad mano gyvenime svarbiausią vietą užimtų Meilė. Švenčiausioji Mergele, mano Dangiškoji Motina, vesk mane tikėjimo keliu pas savo sūnų Jėzų, kuris yra Meilės šaltinis. Kaip Tavo tarnas Jonas Paulius II, trokštu atsiduoti Tau: "Totus Tuus (Tota Tua), Marija!" ("Visas Tavo, Marija"). Į Tavo motinišką širdį atiduodu visą save, viską, kuo esu, kiekvieną savo žingsnį, kiekvieną savo gyvenimo akimirką. Palaimintoji, Karolina, melsk pas Dievą man tyros širdies. Amen!”.Po to parašyk mums į redakciją ir pranešk, kad įstojai į šį Tyrųjų širdžių judėjimą. Atsiųsk mums savo adresą, gimimo datą ir įstojimo į šį judėjimą datą, kad galėtume tave įrašyti į Tyrų Širdžių Knygą ir atsiųsti tau specialų palaiminimą. NEBIJOK! DIEVUI NĖRA NEGALIMŲ DALYKŲ. PASITIKĖK JUO!

Žurnalo Mylėkite viens kitą gerbėjus ir visus norinčius jungtis į Tyrų širdžių judėjimą prašome kreiptis į brolių kapucinių vienuolyną tel. (37) 45 30 28 arba el.paštu tsj@mylekite-vienskita.org.

Daugiau informacijos apie TŠJ, jo ištakas ir veiklą galite rasti svetainės skiltyje Tyrų širdžių judėjimas ir žurnale Mylėkite viens kitą.

Ankstesnis   |   kitas atgal

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86