Įstojimo sąlygos

2014-11-03

Kas gali įstoti į Tyrųjų širdžių judėjimą?

Kiekvienas, kuris nori sekti paskui Jėzų ir nusprendžia nuo dabar (nepriklausomai nuo savo praeities) vykdyti krikščionišką pašaukimą: meilės Dievui ir savo artimui.
Kokie yra reikalavimai?
Norėti gyventi su Jėzumi ir vykdyti Jo valią (visi smulkesni įstojimo žingsniai surašyti šalia „Atsidavimo maldos”).
O kas tada, jeigu man kažkas nepavyks ir nusidėsiu?
Visi esame tik nusidėjėliai, bet turime rimtai laikytis savo pasirinkimų ir nenuolaidžiauti sau. Negalima visko daryti tik iki pirmojo nuopuolio: jeigu nusidėsi- pradėk nuo pradžių! Bet jeigu sunkiai nusidėsi, tuoj pat nueik išpažinties ir toliau stenkis nepasiduoti sunkioje kovoje. Į šį Judėjimą nestoja šventieji (o tokie mes nė vienas nesame), bet tik tie, kurie pasiryžę kovoti.
Kada galima įstoti į Tyrųjų širdžių judėjimą?
Kada tik nori! Tereikia:
  • nueiti išpažinties,
  • priimti šv. Sakramentą,
  • sukalbėti Atsidavimo maldą”.
Po to apie įstojimą būtinai pranešk mums, kad galėtume atsiųsti tau specialų palaiminimą ir įrašyti tave į Tyrų Širdžių Knygą.

Žurnalo Mylėkite viens kitą gerbėjus ir visus norinčius jungtis į Tyrų širdžių judėjimą prašome kreiptis į brolių kapucinių vienuolyną tel. (37) 45 30 28 arba el.paštu tsj@mylekite-vienskita.org.

Daugiau informacijos apie TŠJ, jo ištakas ir veiklą galite rasti svetainės skiltyje Tyrų širdžių judėjimas ir žurnale Mylėkite viens kitą.

Ankstesnis   |   kitas atgal

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86