Istorija TŠJ

2014-11-03

Autorius: Redakcija

1990 m. žurnale „Mylėkite viens kitą“ dažnai buvo kalbama apie amerikietišką organizaciją „Tikroji meilė laukia“ (True Love Waits), kuri amerikiečių jaunimą skatino išlikti skaistiems iki vedybų.

 

Paliesti šią temą privertė žurnalo „Mylėkite viens kitą” vyr. redaktoriaus kun. Mečislovo Piotrovskio TChr asmeninė patirtis. Jis pasakojo, kad apsilankęs pas vieną jauną šeimą, paauglių kambaryje pamatęs didelį kiekį jaunuoliškų, tuo metu taip populiarių žurnalų Bravo, Mergina ir pan. Kai pamatė ir susipažino su šių leidinių turiniu, vis dažniau ėmė grįžti prie paauglių skaistumo temos. Taip pamažu kilo idėja sukurti katalikišką leidinį savo šalyje. Iš pradžių ši neformali ir tiksliai neapibrėžta organizacija vadinosi Kristaus Meilė, vėliau- Tyrų Širdžių Revoliucija, kol pagaliau gavo pastovų pavadinimą- Tyrųjų širdžių judėjimas.
Tyrųjų širdžių judėjimas neiškelia kažkokių naujų idėjų, jis tiesiog remiasi besąlygišku atsidavimu Jėzui- mūsų Viešpačiui. Šio Judėjimo nariai pasižada visada stengtis gyventi Viešpaties malonėje, atsisako pradėti seksualinį gyvenimą iki santuokos ir pasižada kovoti nuo įvairių priklausomybių.
TŠJ nėra formali bendruomenė. Jai talkina žurnalo „Mylėkite viens kitą” redakcija, kuri atlieka ir patarėjo, ir idėjų skleidėjo, ir krikščioniško gyvenimo būdo propaguotojo vaidmenį. Jau yra nemažai žmonių, kurie savarankiškai įstojo į šį Judėjimą, mums pranešdami apie tai elektroniniu paštu. Ši organizacija nuolat plečiasi, taigi galbūt ateityje bus sudaryta atskira metinė programa darbui su vietinėmis šalies bendruomenėmis.
Kol kas redakcija su Tyrų Širdžių Judėjimo nariais susitinka vasarą organizuojamose rekolekcijose (pirmosios vyko 2000 m.). Tyrų Širdžių Judėjimas taip pat jungiasi su kita bendruomene- palaimintosios Karolinos Kozkuvnos gimimo bendruomene (ji gimusi rugpjūčio 2 d.) Zabavos miestelyje. Karolina Kozkuvna dar kitaip žinoma kaip Maria Goretti. Palaimintoji Karolina yra šio Judėjimo globėja nuo 2002 m. lapkričio 18 d., kada redakcija iš paties vyskupo V. Skvorcos gavo jos relikvijas. Žiemą taip pat rengiamos Advento rekolekcijos (dažniausiai vyksta Čenstakavoje). Kai kada gaudami asmeninius kvietimus, Mylėkite viens kitą atstovai vyksta į įvairius miestus ir miestelius, kur susitinka su jaunimu ir skelbia tyrumo ir skaistumo idėjas (taip jau buvo Žešove, Pšemislyje ar Lancute).
Informaciją apie įstojimo į Tyrųjų širdžių judėjimą sąlygas galite rasti mūsų internetiniame puslapyje arba kiekviename mūsų žurnalo numeryje. Linkime, kad Dievo šlovinimas visada neštų Jums džiaugsmą! Su Kristaus pagarba ir meile...
 
redakcija Mylėkite viens kitą
kitas atgal

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86