Dievas yra meilė

2015-09-09

2015 metų Birželio 5-6 dienomis, Paulių kaime (Jurbarko raj. ) vyko krikščioniškas tarptautinis festivalis „Dievas yra meilė“. Po poros metų pertraukos jis vėl atgimė ir jo startas buvo gana sėkmingas. Nuo 2002 metų jis vykdavo Pažaislio vienuolyne, sutraukdamas nemažus būrius jaunimo iš Lietuvos bei užsienio. Atvyko maždaug apie 80 asmenų ir keturių jaunuolių grupė iš Lenkijos, kurie ir padėjo pravesti šį festivalį. Festivalio tikslas buvo pristatyti Tyrų Širdžių Judėjimą Lietuvoje. Nors festivalis dažniausiai siejamas su įvairiomis pramogomis, atrakcijomis, poilsiu, bet čionai vyko įtemptas darbas, nors ir pramogų netrūko: buvo br. Tomo autorinis koncertas, naktinis laužas. Buvo pateikta farmacinė programa su dviem konferencijomis ir du kartus dalyviai tai svarstė grupelėse. Buvo apmąstoma žmogaus seksualumo, meilės, įsimylėjimo temos, jausmai ir emocijos žmogaus gyvenime Beveik, per parą netrunkantį festivalį buvo padaryta labai daug. Buvo stengtasi išnaudoti visą laiką. Net nakties laiku norintiems melstis buvo pasiūlyta naktinė Šv. Sakramento Adoracija ir siūloma krikščioniškų filmų peržiūra per visą naktį. Buvo padaryta dalyvių apklausa anoniminė ir beveik visi teigiamai ir gražiai atsiliepė apie šį festivalį. 

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86