Popiežius paminėjo Holokausto atminimo dieną

2010-02-10

Trečiadienį, sausio 27-ąją, daugelyje pasaulio kraštų buvo minima Holokausto atminimo diena. Ją trečiadienį paminėjo ir popiežius Benediktas XVI. Šv. Tėvas be kita ko sakė:
 

Prieš 65 metus, 1945 metų sausio 27 dieną, buvo atverti Lenkijos miesto Osvencimo, žinomo vokišku Aušvico vardu, nacių koncentracijos lagerio vartai ir išlaisvinti likę kaliniai. Šis įvykis ir išsigelbėjusių liudijimas pasauliui atskleidė nacių Vokietijos mirties stovyklose vykdytus baisius negirdėto žiaurumo nusikaltimus. Šiandien minime „Atminimo dieną“, - kalbėjo Šv. Tėvas, - visų šių nusikaltimų aukų, ypač suplanuoto žydų išnaikinimo, atminimą, bei pagerbiame visus, kurie, rizikuodami gyvybę, apgynė persekiojamuosius, pasipriešindami beprotiškam žmonių žudymui. Su gyvu susijaudinimu, - tęsė popiežius, - prisimename nesuskaičiuojamas aklos rasinės ir religinės neapykantos aukas, kurioms teko išgyventi deportavimą, kalėjimą ir mirtį tokiose nenormaliose ir nežmoniškose vietose. Šių įvykių, ypač žydus ištikusios Shoah dramos atminimas, tesužadina kuo gilesnę pagarbą kiekvieno žmogaus asmens orumui, kad visi žmonės jaustųsi kaip viena didelė šeima. Visagalis Dievas teapšviečia širdis ir protus, idant niekuomet daugiau nesikartotų tokios tragedijos, - kalbėjo popiežius.
Aušvico lagerį 1945 metų sausio 27 dieną išvadavo Raudonoji Armija. Į lagerio teritoriją įžengę sovietų kariai rado septynis tūkstančius penkis šimtus iškankintų, išsekusių žmonių. Per visą ketverių su puse metų lagerio veikimo laikotarpį jame buvo nužudyta daugiau kaip milijonas žmonių, daugiausia žydų. Aušvico lageris yra tapęs nacistų užmojo sunaikinti visą žydų tautą simboliu, o lagerio išvadavimo diena – sausio 27-oji - Holokausto atminimo diena. Popiežius Benediktas XVI Atminimo dieną pažymėjo trečiadienio bendrosios audiencijos metu, kreipdamasis į vokiečius maldininkus jų gimtąją kalba ir audiencijos pabaigoje, kalbėdamas itališkai.

 

www.oecumene.radiovaticana.org

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86