Egiptas. Užuojauta ir solidarumas koptų ortodoksams

2011-02-23

Egipte Naujųjų metų naktį įvykdytas išpuolis prieš Aleksandrijos mieste esančią koptų ortodoksų bažnyčią, dedikuotą Visiems Šventiesiems, sukėlė daug atgarsių tiek Egipte, tiek už jo sienų. Sprogimas, pasak vienų, užminuoto automobilio, pasak kitų, savižudžio, nusinešė 22 asmenų gyvybes, dar apie aštuonios dešimtys žmonių buvo sužeisti.

Koptai dalyvavo vidurnakčio pamaldose, pasitikdami naujus metus. Tai ekstremistinio islamo sparno darbas, galbūt, kalba Egipto pareigūnai, su išorinių jėgų pagalba. Egipto aukštieji musulmonų lyderiai išpuolį vienareikšmiškai pasmerkė.

Pirmiausia teroro aktas sukiršino Egipto koptų ortodoksų bendruomenę, kuri sudaro apie 10 procentų iš aštuoniasdešimties milijonų Egipto gyventojų. Kitą dieną po teroro akto Aleksandrijoje įtūžusių koptų protestuotojų minia susirėmė su tvarkos palaikymo pajėgomis. Tas pats pasikartojo ir gruodžio 2-ąją, šį sykį jau Kaire, Egipto sostinėje. Čia manifestuoti susirinkusių koptų minia vėl susirėmė su policija, žinių agentūros pranešė apie dešimtis sužeistų tarp manifestantų ir policininkų. Įtampa neatslūgo ir gruodžio 3-ąją. Prie šv. Morkaus katedros Kaire susirinkę manifestantai akmenimis apmėtė į popiežiaus Shenoudos III, Egipto koptų dvasinio vadovo, būstinę užuojautą išreikšti vykusius Egipto valdžios atstovus ir musulmonų lyderius, tarp kurių Al Azhar universiteto didįjį imamą Ahmedą al-Tayyebą, vieną iš svarbiausių musulmonų figūrų Egipte. Tarp manifestantų daugiausia jaunuolių. Kai kurie iš jų atsinešė ir keršto reikalaujančius plakatus, kai musulmonų ir krikščionių lyderiai ragina laikytis taikiai ir neplėsti susipriešinimo. Ne vienas Egipto politikas išreiškė nerimą ir susirūpinimą, kad manifestacijos gali virsti tikrais susirėmimais tarp koptų ortodoksų ir musulmonų – ko, ko gero, ir siekė teroro akto sumanytojai.

Šį kartą išpuolis buvo pasmerktas ir tarptautinėje bendruomenėje. Tuoj pat griežtus pareiškimus padarė Vokietija ir Prancūzija, teroro aktą pasmerkė Sirija ir Marokas, kitos valstybės, tarp jų ir Lietuva.

Solidarumą Egipto koptų ortodoksų bendruomenei išreiškė ir krikščioniškas pasaulis. Užuojautos telegramas koptų popiežiui Shenoudai III pasiuntė Maskvos patriarchas Kirilas ir Maskvos patriarchato išorinių santykių departamento pirmininkas metropolitas Hilarionas.

Komunikatą antrašte „Baisus išbandymas smogė koptų Bažnyčiai“ paskelbė Prancūzijos ortodoksų vyskupai, kurie pasmerkė išpuolį, guodė žuvusių artimuosius ir sužeistuosius, išsakė nerimą, kad teroru siekiama pradėti krikščionių emigraciją iš Egipto.

„Tai ne tik žaizda krikščionims, bet visas taikaus sambūvio tarp skirtingų religijų asmenų ir bendruomenių modelis pateko į pavojų. Visos aktyvios jėgos, krikščionių ir musulmonų, turi kartu reaguoti, kad išsaugotų bendrąjį gėrį“, rašo Prancūzijos ortodoksų vyskupai pareiškime, skirtame Egiptui.

Tuoj pat po teroro akto komunikatus paskelbė Pasaulinė Bažnyčių taryba, kuri apjungia apie 340 įvairių konfesijų bendruomenių ir Bažnyčių visuose penkiuose kontinentuose. Koptų ortodoksų Bažnyčia yra šios ekumeninės organizacijos narė nuo pat 1948 metų.

Pasaulinės Bažnyčių tarybos generalinis sekretorius pastorius Olav Tveit išreiškė savo užuojautą aukų šeimoms ir visos Tarybos narių solidarumą ir artumą koptų ortodoksams šiais sunkiais laikais. „Kaip viena ekumeninė šeima mes prisimename Bažnyčias Egipte savo maldose, remiame svarbias koptų ortodoksų Bažnyčios pastangas atsiliepiant į sunkius iššūkius“, rašo pastorius Tveit, linkėdamas ir šioje sunkioje situacijoje Kalėdų džiaugsmo. Koptų ortodoksai, sekdami senuoju Julijaus kalendoriumi, Kalėdas švęs sausio 7 dieną.

Po teroro akto komunikatą paskelbė Kenterberio arkivyskupas Rowan Williams, Anglijos Bažnyčios ir Pasaulinės anglikonų Komunijos dvasinis lyderis, pasak kurio, „ataka prieš krikščionis Aleksandrijoje naujų metų pradžioje yra dar vienas skaudus priminimas apie spaudimą, kurį patiria krikščionių mažumos visuose Artimuosiuose Rytuose. (...) Koptų bendruomenė ir kitos krikščionių bendruomenės Egipte gali būti tikros dėl mūsų gilaus liūdesio po šio baisaus įvykio, dėl mūsų maldos ir paramos. Mes žinome apie ilgą ir garbingą krikščionių ir musulmonų sugyvenimo istoriją Egipte, pasitikime, kad didžioji dauguma Egipto žmonių pasmerks šį ir kitus panašius aktus“.

Gruodžio 2 dieną, Vidudienio maldos metu Vatikane, popiežius Benediktas XVI, kalbėdamas apie ataką Aleksandrijoje, sakė: „Regėdamas šitą prieš krikščionis nutaikytą smurto strategiją, nuo kurios nukenčia visi gyventojai, meldžiuosi už aukas ir jų artimuosius, drąsinu tikinčiųjų bendruomenes tvirtai liudyti tikėjimą ir, kaip mus moko Evangelija, nesusigundyti prievarta“. Asmeniškai užuojautą ir paramą koptų vadovui Shenoudai III išreiškė Apaštališkasis nuncijus Egipte arkivyskupas Michael Fitzgerald.

 

http://www.radiovaticana.org/lit/Articolo.asp?c=451482

kitas atgal

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86