Fatimos žinia

Fatimos žinia
  • „Padarysiu tokį didelį stebuklą, kad visi patikėtų“
  • Pirmą kartą nuo Kristaus prisikėlimo, kad patvirtintų apsireiškimų tikrumą, Dievas padarė tokį įspūdingą stebuklą paskirtu laiku ir paskirtoje vietoje.

  • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86