prenumerata

Dievo mylimi skaitytojai, žurnalą „Mylėkite viens kitą“ Jūs galite užsisakyti internetu čia, mūsų svetainėje, užpildę internetinę formą. Šį žurnalą Jūs taip pat galite padovanoti kitiems, pervesdami norimą sumą (auką) į žurnalo leidėjų, brolių kapucinų sąskaitą. Jūsų aukų dėka, mes galime išsiųsti žurnalą tiems, kurie nori, bet neturi pinigų jį įsigyti. Vidutinė vieno žurnalo kaina 3 Lt.

 

Aukas galima pervesti asociacijai „Petrašiūnų gailestingumo namai“ į šią sąskaitą Swedbanke:
a/s LT 23730 0010 0878 02587.
Įmonės kodas 300 071 363.

Žurnalą galima užsisakyti telefonu, paštu ir internetu.

 

Adresas Lietuvoje:
Asociacija „Petrašiūnų gailestingumo namai“
Kun. dr. Vincentas Tamošauskas OFM Cap.
R. Kalantos g. 38
LT 52492 Kaunas.
Tel.: (8 37) 45 30 28

Te laimina Jus Dievas už Jūsų gerumą!