Kapucinai Lietuvoje

Kapucinai Lietuvoje
  • Kapucinai Lietuvoje
  • Mažesnieji broliai kapucinai gyvuoti pradėjo 1528 m. popiežiaus Klemensui VII patvirtinus bulę Religionis zelus. Pirmieji kapucinai apsigyveno Markės (Marche) regione, Ankonos (Ancona) srityje, Italijoje. Jie norėjo kuo tiksliau vykdyti šv. Pranciškaus Regulą, gyvendami neturte, sekdami nusižeminusiu, beturčiu Jėzumi ir patarnaudami vargstantiems bei visuomenės atstumtiems žmonėms. Kapucinai globojo pavargėlius, slaugė maru užsikrėtusius ligonius. Toks naujas gyvenimo būdas ir ištikimybė Regulai davė daug vaisių. XVIII a. kapucinų jau buvo maždaug apie 30 000. Lietuvoje pirmieji kapucinai įsikūrė Plungėje 1928 m. Po to vienuolynai buvo įsteigti Šiauliuose ir Kaune, Petrašiūnuose; prieš karą iš viso buvo apie 25 brolius. Kapucinai leido populiarų žurnalą Lurdas, skirtą ligoniams, surengė tris ligonių kongresus Plungėje. Veikė kapucinų pastatyta ir išlaikoma mokykla berniukams Plungėje. Tarybų Rusija, 1941 m. okupavusi Lietuvą, sunaikino ir uždarė kapucinų vienuolynus, nutraukė jų veiklą. Kapucinai atsikūrė 1991 m., Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, įsikūrė Dotnuvoje ir Petrašiūnuose. Daugelis pažinojo ir gerbė žymųjį kapuciną t. Stanislovą, kuris gelbėjo žydus, buvo žinomas pamokslininkas. Sovietiniais metais Paberžėje jis buvo įkūręs dvasinę oazę, kurioje daug žmonių rasdavo atgaivą sielai.

  • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86