TYRŲ ŠIRDŽIŲ JUDĖJIMAS SUTUOKTINIAMS (TŠJS)

2014-11-03

 

O kaip rašė popiežius Jonas Paulius II, šeimos yra pakviestos tapti „mažąja Bažnyčia”, kuriose bręstų meilė, būtų puoselėjamos krikščioniškos vertybės ir viešpatautų Kristaus bažnyčia. Popiežius prašė ir ragino, kad mes mylėtume šeimas „ypatinga meile”. Skatino sakydamas: „Tai yra labai konkretus ir reiklus pavedimas”. Dėl to ir kilo mintis sukurti judėjimą, skirtą būtent šeimoms, siekiant padėti joms atlikti savo pašaukimą gyvenant pagal Kristaus mokymą ir Jo skelbiamas tiesas. Žemiau yra pateikiami svarbiausi šio judėjimo principai:
1. Įstodami į šį TŠJS, sutuoktiniai visų pirma įsipareigoja kasdien maldoje besąlygiškai atiduoti Dievui save, savo sutuoktinį ir vaikus bei stiprinti šį neįkainojamą turtą, koks yra santuokos sakramentas (neregimojo Dievo regimasis ženklas). Nes tik Jėzus Kristus yra vienintelis meilės ir vienybės šeimoje šaltinis. Bet iš šio Gyvybės Šaltinio sutuoktiniai tik tada gali gauti malonės dovanas, kai turi tyras širdis ir yra kupini Šventosios Dvasios.
2. Todėl antras, be galo svarbus punktas yra įsipareigojimas kilti iš nuodėmių liūno, kad sutuoktiniai galėtų gyventi Šventosios Dvasios šviesoje. Jeigu jie nusideda, neatidėliojant turi nueiti išpažinties, atsiverti ir atsiprašyti Dievo.
3. TŠJS nariai įsipareigoja turėti tiek vaikų, kiek tik Dievas jiems siųs. Taigi sutuoktiniai turi laikytis Dievo plano ir bendradarbiauti su Juo. Juk vaikai, o ne profesinė karjera ar pinigai, yra didžiausia Dievo dovana kiekvienai šeimai. Bandymas bet kokiomis priemonėmis išvengti nėštumo yra viena sunkiausių nuodėmių. Sutuoktiniai, kurie sąmoningai reguliuoja savo lytinius santykius naudodami kontraceptines priemones arba vedini egoizmo vis atideda laiką susilaukti vaikų, uždaro duris Dievo malonei. Tai yra nuodėmė ir pasipreišinimas Dievo planams: „netarnausiu” („non serviam”). Visa tai kyla iš paprasčiausio egoizmo, kai nenorima turėti vaikų, nes jie pareikalaus daugiau finansinių išlaidų arba sutrukdys karjerai, todėl sutuoktiniai neleidžia atsirasti gyvybei. Nė viena kita nuodėmė neatneša tiek dramatiškų visuomeninių pasekmių kaip ši. Tik pažvelkime į Europos ar kito žemyno demografinę padėtį, kuri yra tokia būtent dėl šios priežasties.
Ankstesnis   |   kitas atgal

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86