Palaimintas „Mylėkite viens kitą“ projektas Lietuvoje

2014-06-30

Autorius: Jurgita Matulevičiūtė

Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana ir Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius palaimino „Mylėkite viens kitą“ projektą Lietuvoje.

Birželio 23-26 dienomis Lietuvoje lankėsi žurnalo „Mylėkite viens kitą“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas prof. M.Ruckis (Lenkija). Svečias Kauno arkivyskupijos dienoms skirtų renginių metu, lietuvių katalikų bendruomenei pristatė šį leidinį, interneto svetainę ir aptarė bendradarbiavimo galimybes su Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovais, kunigais, katalikiškų žiniasklaidos priemonių atstovais.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas A.Lukaševičius pradėjo konkrečius darbus steigiant Tyrųjų širdžių judėjimą jaunimui Lietuvoje Lenkijos pavyzdžiu. Šio projekto atsakingąja paskirtaKAKC Jaunimo lytiškumo ugdymo programų koordinatorė A.Grigaitytė. Per Marijos Radiją žadama pastoviai rengti jaunimo Tyrųjų širdžių judėjimui Lietuvoje skirtas laidas. Žurnale „Mylėkite viens kitą“ jaunimo Tyrųjų širdžių judėjimui skirta atskira rubrika, kurioje nuolat spausdinami straipsniai apie šio judėjimo dalyvių rekolekcijas, suvažiavimus, skelbiami asmeniniai liudijimai. Nuo šiol kalbėsime ir apie Tyrųjų širdžių judėjimą Lietuvoje. Apie šį katalikišką gyvenimo būdą jaunimui (TŠJ) galima skaityti ir internetinėje svetainėje mylėkite-vienskita.org lietuviškai bei kitomis kalbomis.

Prof. M.Ruckio vieši susitikimai su lietuvių katalikų bendruomene vyko Kaune ir Vilniuje. Kauno arkivyskupijoje vykusioje paskaitoje „Evangelizacijos įrankiai šiandien: kaip skelbti tikėjimą ir jį apginti?“ dalyvavo kunigai, vienuoliai, parapijų, evangelizacinių bendruomenių, katalikiškų organizacijų ir žiniasklaidos atstovai. Susirinkusius pasveikino, palaimino ir savo apsilankymu pagerbė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, kuris išklausė visą prof. M.Ruckio paskaitą iki pabaigos. Po susitikimo vyko agapė, kur buvo galimybė asmeniškai pabendrauti su svečiu iš Lenkijos.
Kauno arkivyskupijos dienoms skirtų renginių metu, prof. M.Ruckis kartu su projekto „Mylėkite viens kitą“ Lietuvoje iniciatoriumi kun. br.V.Tamošausku OFM Cap. susitiko ir kalbėjosi su apaštališkuoju nuncijumi Lietuvoje arkivyskupu Pedro López Quintana, kuriam įteikė žurnalą „Mylėkite viens kitą“ prancūzų, anglų ir lietuvių kalbomis. Apaštališkasis nuncijus džiaugėsi, kad žurnalas „Mylėkite viens kitą“ spausdinamas 20-čia kalbų ir platinamas daugiau kaip 100 pasaulio šalių, tarp jų dabar jau ir Lietuvoje, kalbėjo apie būtinybę Evangelijos žinią skleisti per šiuolaikines medijas, apie tarptautinio bendradarbiavimo svarbą evangelizacijai ir suteikė palaiminimą projektui „Mylėkite viens kitą“ Lietuvoje, jo organizatoriams, esamiems ir būsimiems dalyviams.
Vilniuje prof. M.Ruckis susitiko ir kalbėjosi su interneto portalo bernardinai.lt bei Katalikų radijo „Mažoji studija“ žurnalistais, kurių parengtą informaciją tinklapyje bernardinai.lt ir Mažosios studijos radijo eteryje žadama paskelbti artimiausiu metu. Katalikų pasaulio leidinių knygyne Vilniuje prof. M.Ruckis susitiko su skaitytojais, dalinosi savo asmenine tikėjimo patirtimi, atsakė į susirinkusiųjų klausimus.
Prof. M.Ruckis svarsto galimybę dar kartą atvykti į Lietuvą kitais metais ir skaityti paskaitą apie tai, kaip mokslas veda į tikėjimą. Šia tema yra keturiasdešimt metų rinkti M.Ruckio ir jo kolegų žurnale „Mylėkite viens kitą“ publikuoti straipsniai, kurie išleisti atskira knyga. Šią knygą planuojama išleisti ir lietuvių kalba.
 

KAUNO ARKIVYSKUPIJA. Skelbimai

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86