Irako sostinėje ir kituose miestuose nebus Kalėdų nakties Mišių

2011-01-27

Irako katalikų bendruomenės ganytojai po Marijos Krikščionių Pagalbos katedros užpuolimo ir nuolat tebesitęsiančių krikščionių užpuolimų ir žudynių nusprendė nešvęsti Bernelių Mišių Bagdade, Mosule ir Kirkuke. Vyskupai, labai susirūpinę dėl tikinčiųjų saugumo, paprašė visus krašto tikinčiuosius Kalėdas švęsti kukliai, be jokių išorinių ženklų ir nepuošti bažnyčių. Kalėdų Mišios bus švenčiamos ir aukojamos, tačiau tik dienos metu.

Valstybės pareigūnai neseniai užtikrino, kad ypatingomis priemonėmis bus saugomos visos pavojingose vietose esančios bažnyčios, kad tikintieji galėtų Kalėdas švęsti be baimės. Tačiau katalikų ganytojai mato, kad pažadai nebus įvykdyti iki Kalėdų, nes pareigūnai šiuo metu yra užimti naujos vyriausybės sudarymo reikalais. Be to, vyskupai su visais tikinčiaisiais gedi dėl žuvusių tikinčiųjų ir gyvena slegiami didelės naujų užpuolimų ir žudynių baimės.

Kirkuko ganytojas arkivyskupas Sako papasakojo, kad jo kanoninėje teritorijoje yra kiek ramiau, tačiau ir šiaurinėje Irako diecezijoje žmonėms grasinama ir vyksta pagrobimai. Todėl nuspręsta pirmą kartą nuo karo pradžios neaukoti Kalėdų Nakties Mišių. Vyskupas pridūrė, jog Kirkuke nebus nei Kalėdų Senelio, neįvyks šiemet tradiciniai priėmimai valdžios ir kitų Irako bendruomenių bei mažumų atstovams, - pažymėjo chaldėjų arkivyskupas Louis Sako.

Kirkuko katedroje šeštadieniais ir sekmadieniais Mišios neaukojamos jau šešias savaites. Jos neaukojamos dėl nesaugios situacijos, tačiau kai galima celebruojama priešpietį ir šeštadienio popietėmis. Taip pat sustabdyta vaikų ir suaugusiųjų katechezė. Negalime rizikuoti. Būtų neatsakinga, tvirtino chaldėjų ganytojas.

Irakiečių krikščionių Kalėdos yra iš tiesų užmūrytos. Irako vyriausybė, siekdama užtikrinti krikščionių saugumą, nusprendė bažnyčias aptverti iki trijų metrų aukščio mūrais. Parapijiečiai privalo į bažnyčias eiti pro policijos metalo detektorius ir skenerius. Naujos saugumo priemonės bus įvestos prie visų bažnyčių sostinėje Bagdade ir Mosule.

Naujasis Erbilio chaldėjų katalikų arkivyskupas Bashar Matti Warda, naujas priemones įvertino teigiamai, nors neslėpė kartėlio: tikintieji, eidami pro užtvaras, jausis tarsi eitų į karo stovyklą, o ne į bažnyčią, - sakė ganytojas. Prieš metus į Erbilį paskirtas 41 metų arkivyskupas naujas saugumo priemones palaikė drastiškomis, tačiau neišvengiamomis siekiant geriau apsaugoti krikščionis liturginių iškilmių metu.

Ketvirto pagal dydį Irako miesto Erbilio ganytojas patvirtino, kad ir jo arkivyskupijoje tikintieji Kalėdas švęs užsidarę ir kukliai. Labai jaučiasi žmonių nusivylimas. Vyrauja nesaugumas ir netikrumas posirų katalikų katedros užpuolimo. Žuvo kelios dešimtys žmonių. Visos Irako krikščionių bendruomenės prislėgtos vis naujų grasinimų, pagrobimų, žudymų. Visų lūpose klausimas: „Kuris mūsų bus sekantis?“

Nepaisant to, irakiečių krikščionių tikėjimas tvirtas. Kad ir kas būtų, švęsime Kalėdas bet kokia kaina, - sakė Erbilio chaldėjų ganytojas, Išganytojo (redemptoristų) kongregacijos vienuolis, arkivyskupas Warda.

Ankstesnis   |   kitas atgal

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86